PRIVACY BEPALINGEN

Dit is de website van re-5
Vestigingsadres en tevens postadres is: Lagewijk ZZ-3; 7895 TZ Roswinkel, Nederland
Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is: 30250310
B.T.W.-nummer is: 820209429B01
Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver noch uw domeinnaam, noch uw emailadres.
Bij een bezoek aan onze website bewaren wij:
– uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert.
– de domeinnaam van andere sites die u geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan.
– alle informatie met betrekking tot de pagina’s die u op onze site geraadpleegd hebt.
– alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld onderzoeksinformatie en/of site-registratie).
Deze informatie wordt gebruikt:
– voor intern gebruik en ter verbetering van de website en wordt daarna verwijderd.
– om uw vragen/opmerkingen te kunnen beantwoorden.
De informatie wordt niet doorgegeven aan andere organisaties.
Als u wenst te reageren op ons privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen.
Per email: info@re-5.nl

Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, kunt u zich afmelden door een email te sturen naar info@re-5.nl.
Geef uw email het bericht ‘Afmelden nieuwsbrief’ of vermeld dit in uw email zelf.
Als u ons uw telefoonnummer meedeelt via het web, zal ons bedrijf alleen telefonisch contact met u opnemen als dit nodig is om u te informeren over zaken die u van ons gevraagd heeft.
Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacy-beleid. In dat geval, zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.
Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Ook bieden wij de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van bezoeker bijhouden, te corrigeren. Als u toegang wenst tot deze informatie, neemt u dan contact met ons op via het hierboven vermelde adres. Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacy beleid, dan horen wij dit graag.

DISCLAIMER
Deze website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van RE-5 Fashion welke onderdeel uitmaakt van H3P Motives bv.

Informatie over de inhoud van de website

Voor alle duidelijkheid wijst RE-5 Fashion ten aanzien van de website www.re-5.nl u op het volgende:
De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde links, zijn eigendom van RE-5 Fashion welke onderdeel uitmaakt van H3P Motives bv. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van H3P Motives bv. Voor persoonlijk en/of niet commercieel gebruik is deze toestemming niet nodig.
De via de site getoonde informatie wordt door RE-5 met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. RE-5 behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.
Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.
RE-5 is niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.
Bepaalde links in de sites leiden naar websites buiten het domein van RE-5, welke geen eigendom zijn van RE-5, maar louter zijn opgenomen ter verdere informatie van de bezoeker. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van RE-5. Ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt is RE-5 uitermate selectief en zij kan niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan. Dit geldt ook voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden.
RE-5 sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.